چند نفر با بهترین حافظه ها در دنیا

دانستنی
این بخش رو از دست نده!
ببینم!؟

چه کسانی بهترین حافظه را داشتند؟

جایزه سوم میرسه به:

هـــانس وان بلو رهبر ارکسر آلــمانی(1830-1894): هانس هیچ اهنگی را فراموش نمیکرد.روزی سوار قطاری از هامبورگ به برلین شده بود و موسیقی یک ارکستر جدید را میخواند.بعد از ظهر ان روز یک ارکستر کامل را بدون اشتباه از حفظ رهبری کرد.

جایزه دوم میرسه به:

حفظ کردن اعداد کار بسیار سختیست اما در سال1995،هیرکل گوتوی ژاپنی عدد ریاضی پی را تا رقم42195 بدون اشتباه از حفظ گفت.این کار17ساعت طول کشید که شامل وقت استراحت و توالت هم شد!!

و اما جایزه اول:

سلمان ونیا مینُف از روسیه.او دلش میخواست یک ویولون زن شود، اما بیماری گوش او،شنوایی اش را کم کرده بود.درسال1930،تصمیم گرفت روزنامه نگار شود.بعد به عنوان بازیگر تئاتر شروع به کار کرد و جمعیت را با استعداد فراموش نشندی اش در به خاطر اوردن اعداد بینهایت طولانی یا فهرستی از لغات به حیرت انداخت.گاهی هم با حافظه ی خود به روان پزشکی به نام الکساندرو لورا کمک می کرد!مردی که هرگز فراموش نمیکرد:

ماه مه1928،مسکو:مرد جوان باریک اندامی با عصبانیت و لکنت زبان گفت:((نام من سلمان است.))الکساندر لورا  پرسید:((این چه عیبی دارد.))سلمان با عصبانیت گفت:((مردم می گویند من حافظه ی قوق العاده ای دارم.حقیقت این است که من اتفاقی را که در یک سالگی برایم رخ داده، به یاد می اورم))لورا با لبخند گفت:((جالب است اما باور نکردنی نیست!خب بهتر است امتحان کنیم!سعی کنید این سری عداد را حفظ کنید. ))دانشمند یک سری اعداد30 تایی را فورا یاداشت کرد و برای مرد جوان خواند.سپس بعد از مدتی کوتاه،سلمان اعداد را به طور کامل و صحیح بازگو کرد.لورا گفت:((این حیرت اور است))او جواب داد:((اگر بخواهید میتوانم برعکس هم بخوانم.))

30 سال بعد،زمانی که سلمان در باغش پشت انبوهب از کاغذ مخفی شده بود گفت:((از کجا شروع کنم؟چطور همه را در کتابی بنویسم؟))مرد پیر ولی تنومندی گفت:((چرا از اولش نمینویسی؟متاسفم،فراموش کردم درباره چه چیزی صحبت میکردیم))((درباره کتابی که قرار بود درباره حافظه و 30 سال کار با یکدیگر بنویسید.برای همین دیروز بعد از ظهر مرا دعوت کردید.))

دانشمند که حالا پیر بود گفت:((بهتر است از اولین بار که تورا دیدم بنویسم))سلمان کاملا درست و دقیق تاریخ و همان30 تا عدد را گفت،دانشمند با حیرت گفت این شگفت اور است و سلمان هم جواب داد که ان موقع هم همین را گفتید.دانشمند اضافه کرد:((ولی شما تا به حال میلیون ها اطلاعات جدید را حفظ کرده اید!شما بی نظیر هستید!))او جواب داد:((این یک استعداد نیست همان طور که در سال1928گفتم این یک بلاست،بهترین هدیه برای من از یاد بردن همه چیز است،گاهی همه اطلاعات یکدفعه به سمتم حمله ور میشوند.))