نون بستنی اختراع که بود؟

دانستنی
این بخش رو از دست نده!
ببینم!؟

نون بستنی اختراع چه کسی است؟

 بستنی در قیف های نونی، به مراتب جذابتر است و ما، این خوراکی های لذیذ را مدیون شخصی به نام آرنولد فورناچو (Arnold Fornachou) و دوست شیرینی پزش هستیم. سال 1904 بود و روزهای داغ تابستان، طرفداران بستنی را دو چندان کرده بود. آرنولدِ بستنی فروش، کم کم با تعداد زیاد مشتریانش نگران شد؛ چرا که به اندازه کافی ظرف پلاستیکی نداشت و نمی دانست چگونه متقاضیان بستنی را نرنجاند. او نگرانی خود را با همسایه شیرینی پزش در میان گذاشت و شیرینی پز با کمی وافل به کمک آرنولد آمد. او به آرنولد توضیح داد که چطور وافل ها را مانند قیف بپیچد و داخل شان بستنی بریزد. نتیجه غیر قابل باور بود، تمام مشتریان آرنولد عاشق این بستنی های قیفی شده بودند!

Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
دانستنی خوراکی ها
این بخش رو از دست نده!
ببینم!؟