فسنجون اختراع که بود؟

دانستنی
این بخش رو از دست نده!
ببینم!؟

فسنجون اختراع چه کسی بود؟

زمان شاه طهماسب صفوی ، سر آشپزی داشت که غذاهای مورد علاقه ی او را برایش طبخ می کرد. مَطبَخ چی علاقه ی عجیبی به سبزیجات داشت و هر غذایی که درست می کرد سبز رنگ بود. روزی از روزها که مثل همیشه غذا را جلوی شاه نهاد شاه از دیدن خورش قرمه سبزی و سبزی پلو و کوکو سبزی ، خشمگین شد و به اشپز چی گفت:

“اگر برای ناهار فردا غذای سبز رنگ بیاوری می دهم جلاد سر از بدنت جدا کند. غذای فردا باید قهوه ای رنگ باشد.”

اشپز، ترسان  به خانه رفت. همسر و دخترش حال و خبر را از او پرسیدند و همگی به فکر غذای قهوه ای رنگ فرو رفتند. زن خانه مقداری گردو کوبید و در دیگ ریخت و کمی آب جوش هم اضافه کرد تا بپزد. تنها خوراکی قهوه ای رنگی که به ذهنش رسیده بود گردو بود. بعد از ساعتی در دیگ را بلند کردند و کمی از خورش چشیدند و رو در هم کشیدند.اشپز گفت:”شاه طهماسب غذای بدون گوشت و مرغ نمی خورد.” به همین دلیل مرغ لاغری که توی حیاط داشتند را سر بریدند و به گردو اضافه کردند. مرغ که پخت وضع خورش بد نبود اما بی مزه بود و چیزی کم داشت. مطبخ چی توسن خلاقیتش را به جولان در آورد و تصمیم گرفت ترشی به غذا اضافه کند و همسرش کوزه ای رب انار از سرداب آورد و به غذا اضافه کردند. رنگ غذا قهوه ای پر رنگ شده بود. خوشحال شدند اما وقتی غذا را چشیدند سگرمه ها را در هم کشیدند.ولی غذا خیلی ترش بود. سر در گریبان و غم زده از مطبخ خارج شدند تا چاره ای بیندیشند.

دختر کوچک خانواده راه چاره ای به فکرش رسید و ظرف شکر را در دیگ خورش خالی کرد تا ترشی غذا را مطبوع سازد. وقتی خورش را چشید و طعم لذت بخش و بهشتی آن را پسندید مادر و پدر را صدا کرد. اشپز و خانواده اش نفس راحتی کشیدند .

ظهر فردا  پلوی زعفرانی و کاسه ی خورشی که هنوز نام نداشت به خدمت سلطان برده شد. سلطان پرسید:”این چیست مطبخ چی؟”

مطبخ چی گفت: ” خورشیست که محض خاطر سلطان طبخ کرده ام. باشد که سلطان نامی بر آن نهد.”

شاه طهماسب ملاقه ای خورش روی دیس پلو ریخت و با سه انگشت دستش پلو و خورش را لقمه کرد و در دهان گذاشت،مطبخ چی با نگاهی پرسش گر شاه را می نگریست.

شاه فرمود:” این خورش پسندِ جان است.”

و بدین صورت نام خورش پسند جان شد که به مرور زمان به فسنجان و بعدتر فسنجون تغییر نام داد.(نحوه پخت)

فسنجون
مخترع فسنجون
شاه طهماسب اول(صفوی)
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
دانستنی خوراکی ها
این بخش رو از دست نده!
ببینم!؟