راز سلمان وینامنیف

الکساندر لورا بعد مطالعه بر روی این بیمار بلاخره راز حافظه شگفت اور او را پیدا کرد،او به بیماری سیناسنتزیا داشت!این بیماری نادر مغزی باعث شده بود او صدا ها را مثل رنگ ها حس کند،او به روان پزشک گفت انچه میشنود،ذهنش به یک رنگ تشبیهش میکند و ای باعث میشود حفظ مطالب برایش اسان تر شود،جالب اینجاست که:تنها را برای فراموش کردن مطالب این بود که انها روی یک کاغذ بنویسد و بعد ان را بسوزاند!