درست نادرست/مغز

هر یک از حقایق درسته یا غلط؟از کتاب:علوم ترسناک،مغذ پیچیده

افرادی که سرشان کوچک است،از افراد با سر بزرگ کم هوشترند،چون افرادی که سربزرگ دارند،مغز بزرگتری هم دارند.

غلط!اندازه مغذ به هوش هیچ ربطی نداره.مثلا مغز8کیلویی فیل5برابر وزن مغز ماست،اما هیچ کس فکر نمی کند یک فیل برنده جایزه نوبل شود!

هرچه بیشتر می اموزید،ارتباط بیشتری بین سلول های عصبی قشر مغز به وجود می آید.

درست!باهوش بودن،با تماس سلول های عصبی قشر مغز ارتباط دارد.هرچه ارتباط ها بیشتر باشد،یادگیری سریع تر است و مردم فکر میکنند واقعا باهوش ترید.

بازی های کامپیوتری شما را باهوش تر می کند.

غلط!اما دانشمندان احتمال می دهند کودکانی که زیاد بازی کامپیوتری میکنند(جدا از اسیب به گردن،ستون فقرات،چشم و…)در نقطه ای از قشر مغذ اتصالات زیادی به وجود می اورند که حرکات دقیق درست را کنترل می کند.برای همین انها تندتر بازی میکنند و سریع تر برنده میشوند.

خوردن ماهی برای مغذ مفید است.

درست!خوردن ماهی قدرت مغذ را تقویت میکند.غذاهای دریایی سرشار از ماده ی شیمیایی به نام ید هستند.این ماده باعث مصرف سریع تر انرژی در سلول های بدن و در نتیجه باعث،سریع تر فکر کردن میشود.همچنین ماهی،گوشت سفید و سفیده ی تخم مرغ ماده ای به نام اسید آمینه دارند که مغز برای تولید ماده ی مترشحه از سلول های عصبی مثل نورآدرنالین استفاده میکند.در نتیجه مغز بسیار هوشیارتر است و بهتر فکر میکند،سریع تر یاد میگرد و باهوش تر می شود.