انتخاب اسم دایناسور

دانستنی
این بخش رو از دست نده!
ببینم!؟

چطور اسم دایناسور ها انتخاب میشه؟

چگونگی انتخاب اسم دایناسور ها
چگونگی انتخاب اسامی دایناسورها طبق نوشته کتاب"خودازمایی های علوم ترسناک"

 کشف راز انتخاب اسامی دایناسور ها

حالا برای تفریح:

این چند اسم ساختگی- به چه معناست؟

برای مشاهده جواب روی فلش ها کلیک کن

دندان بزرگِ وحشتناک از خانواده سوسمار

 

بزرگِ وحشتناک از خانواده سوسمار

سنگین معده از خانواده سوسمار

بینی، شاخ کوچک از خانواده سوسمار